Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Szanowni Państwo

home-photoStrona www.uczciwysklep.com.pl stanowi kontynuację strony przewodniej, jaką jest strona www.honeste.pl. Niniejszy portal dedykowany jest wszystkim Sklepom i Konsumentom.

Znajdziecie tu Państwo bazę Sklepów wyróżnionych znakiem Honeste a więc Sklepów stawiających na pierwszym miejscu prawa konsumenta i jakość obsługi a przez to budujących zaufanie Konsumentów i swój profesjonalizm. Znak Honeste jest tego gwarantem.

Strona www.uczciwysklep.com.pl zawiera treści merytoryczne traktujące o klauzulach abuzywnych (niedozwolonych), jak również ciekawe opracowania prawnicze dotyczące różnych zapisów zawartych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), które w praktyce codziennego obrotu w handlu elektronicznym są problematyczne zarówno dla Sklepów jak i dla Konsumentów.

Z całą pewnością niniejszy portal stanowić będzie dla wszystkich – zarówno Sklepów jak i Konsumentów – znaczące źródło wiedzy i pomoże rozwiać wątpliwości natury prawnej i praktycznej co do stosowania poszczególnych zapisów ustawowych w życiu codziennym. Warto zapoznać się z treściami zawartymi w niniejszym portalu a jeśli nie będzie to Państwa wystarczająco satysfakcjonowało, zapraszamy do składania zapytań poprzez formularz kontaktowy.

Życząc owocnej lektury łączymy wyrazy szacunku

szafraniec-podpis2

……………………………………….

mgr Sabina Szafraniec
Wiceprezes Zarządu

zajdel-podpis2

……………………………………….

mgr Katarzyna Zajdel
Prezes Zarządu

logo-strona

Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec sp. j. stanowi obsługę prawną dla niniejszego portalu www.uczciwysklep.com.pl oraz jest partnerem strategicznym dla Spółki Honest – e sp. z o.o.

Dowiedz się więcej

Informacja o oszustach pod firmą CEDGiF

Firma CEDGiF – CENTRALNA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I FIRM wysyła dokument (wraz z blankietem opłaty) stanowiący wezwanie do dokonania opłaty w kwocie 295 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) za faktycznie dokonany przez Was Przedsiębiorców wpis do CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Dowiedz się więcej