Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla sklepów

Regulamin sklepu internetowego

Każdy sklep internetowy bez względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza wpisana do CEIDG, spółka prawa handlowego) zobowiązany jest posiadać na swojej stronie wzorzec umowny w postaci regulaminu.

Wzorcem umownym są opracowane jednostronnie postanowienia umowne przygotowane „z góry” na użytek przyszłych nieograniczonych umów na identycznych warunkach kontraktowych.

W większości przypadków stroną umowy zawieranej na odległość są konsumenci, czyli osoby nabywające towary w celu niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą i zawodową. W takim przypadku prawo nakłada na przedsiębiorców określone wymogi związane z obowiązkiem informacyjnym tego podmiotu, które winny zostać uregulowane w zamieszczonym na stronie internetowej regulaminie.

Wielu przedsiębiorców nieświadomych jakie sankcje grożą im z tytułu posiadanych niedozwolonych postanowień umownych stosuje zapisy, które naruszają interes konsumenta.

Dzięki przeprowadzonemu przez spółkę Honeste audytowi strony internetowej dowiesz się czy posiadasz w swoim regulaminie zapisy będące niedozwolonymi postanowieniami umownymi.

Nie wiesz jak   dostosować   regulamin do   obowiązujących przepisów   prawa, a przy tym uniknąć stosowania niedozwolonych postanowień umownych? Skorzystaj z audytu witryny internetowej prowadzonego przez spółkę Honeste. Dzięki naszym wskazówkom i zaleceniom zrozumiesz:

  • obowiązujące każdego sprzedawcę internetowego przepisy prawa konsumenckiego,
  • powiązane w tym zakresie normy prawne regulujące mechanizmy zawierania umów na odległość.

Pamiętaj, że w dobie Internetu również konsumenci są bardziej świadomi zakresu przysługujących im praw.