Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla konsumentów

Pomoc dla konsumentów

Informacja i pomoc dla konsumentów

•  Urząd Ochrony Konkurencji i konsumenta – www.uokik.gov.pl

•  Federacja Konsumentów – www.federacja-konsumentow.org.pl

•  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – www.konsumenci.org

•  Europejskie Centrum Konsumeckie –  www.konsument.gov.pl

•  Urząd Komunikacji Elektronicznej – www.uke.gov.pl

•  Arbiter bankowy – www.zbp.pl

•  Rzecznik Ubezpieczonych – www.rzu.gov.pl

•  Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki – www.skef.pl

•  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

•  Urząd Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl

•  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – www.ibrkk.pl

•  Instytut Żywności i Żywienia – www.izz.waw.pl