Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla sklepów

Polityka cookies

I. Definicje:

 1. Administrator – Honest-e sp. z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000568608, NIP: 678 315 56 66, 31-989 Kraków, ul. Ubeliny 3c, Biuro: 31-117 Kraków, ul. Wenecja 3/8, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej.
 3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej.
 4. Użytkownik – podmiot, na rzecz, którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies:

 • ułatwiające korzystanie ze strony internetowej,
 • ułatwiające dodawanie komentarzy do publikacji zamieszczanych na stronie,
 • umożliwiające przesyłanie biuletynu informacyjnego „Newsletter”,
 • dla analizy ruchu na stronie – system „Google Analytics”.

III. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika,
 • tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu poprzez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania plików Cookies. Wyłączenie opcji dotyczącej przechowywania plików Cookies powoduje częściową utratę funkcjonalności strony internetowej, w szczególności uniemożliwia prawidłowe korzystanie ze strony internetowej.
 3. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:
  1. Przeglądarka Mozilla Frefox (kliknij)
  2. Przeglądarka Internet Explorer (kliknij)
  3. Przeglądarka Chrome (kliknij)
  4. Przeglądarka Safari (kliknij)
  5. Przeglądarka Opera (kliknij)