Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla sklepów

Odstąpienie od umowy

Zakupy przez Internet to wygoda i oszczędność czasu. Nie wymagają od nas wyjścia z domu, dają nam możliwość swobodnego przeglądania kilku sklepów na raz. Konsumenci dokonujący zakupów w sklepach internetowych mają znacznie większe uprawnienia niż osoby dokonujące zakupów w sklepach stacjonarnych. Uprawnienia te wynikają z prawdopodobieństwa poniesienia większego ryzyka.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Termin, w którym Konsument może odstąpić od umowy wynosi 14 dni i rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Przy czym przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.