Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Katalog Sklepów Wyróżnionych

GRUDZIEŃ 2016 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
GRUDZIEŃ 2016 r.

Numer wpisu: 6701

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego”
Sygnatura akt: XVII AmC 466/16

Numer wpisu: 6702

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu są rozpatrywane po przedstawieniu protokołu reklamacyjnego spisanego wraz z dostarczycielem. Należy dokładnie sprawdzić towar w obecności dostarczyciela.”
Sygnatura akt: XVII AmC 667/16 (więcej…)

LISTOPAD 2016 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6675

„Przed wysyłką towaru należy dokonać zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej serwis@idealpc.com.pl lub telefonicznie celem nadania numeru reklamacyjnego RMA. Numer ten należy umieścić w widocznym miejscu na paczce. Przesyłki bez numeru mogą być nieodebrane”
Sygnatura akt: XVII AmC 978/16

Numer wpisu: 6676

„Podmiot prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.”
Sygnatura akt: XVII AmC 517/16 (więcej…)

PAŹDZIERNIK 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
PAŹDZIERNIK 2016

Numer wpisu: 6648

„W przypadku rezygnacji klient dostarcza towar na własny koszt, do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć paragon lub fakturę, oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz podać dokładne dane i numer konta, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy, zwroty niezawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą”
Sygnatura akt: XVII AmC 18272/13

Numer wpisu: 6649

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz kompletności dostawy będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu towaru w obecności kuriera przy odbiorze. Bezwględnie warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany wraz z kurierem protokół szkody w momencie odbioru towaru i dostarczenie protokołu na adres firmy poczta w terminie 5 dni. Po tym czasie Klient traci prawo do złożenia reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Bez protokołu szkody żadne reklamacje nie będą rozpatrywane”
Sygnatura akt: XVII AmC 843/16 (więcej…)

WRZESIEŃ 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6585

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela. UWAGA: sprawdź zawartość przesyłki w obecności kuriera!”
Sygnatura akt: XVII AmC 646/16

Numer wpisu: 6586

„Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany”
Sygnatura akt: XVII AmC 710/16 (więcej…)

SIERPIEŃ 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6514

„W przypadku zwrotu towar należy odesłać na adres siedziby firmy i podać numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć zwrot pieniędzy za zakupiony towar. Do zwrotu koniecznie dołącz fakturę”
Sygnatura akt: XVII AmC 22286/13

Numer wpisu: 6515

„Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego”
Sygnatura akt: XVII AmC 444/16 (więcej…)

Lipiec 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6468

„Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy”
Sygnatura akt: XVII AmC 40553/13

Numer wpisu: 6469

„Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu zostaną skierowane pod rozstrzygnięcie sądu właściwości ogólnej pozwanego”
Sygnatura akt: XVII AmC 40549/13 (więcej…)

Czerwiec 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6448

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 921/15

Numer wpisu: 6449

„Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną metką. Zwrot należy uzgodnić e-mailem lub telefonicznie. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjety do zwrotu”
Sygnatura akt: XVII AmC 922/15 (więcej…)

Maj 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6398

„Towar zakupiony w naszym sklepie inetrnetowym może być zwrócony w terminie do 10 dni roboczych od czasu otrzymania paczki przez klienta. Zwrotowi podlega towar nieużywany, nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu”
Sygnatura akt: XVII AmC 2101/14

Numer wpisu: 6399

„W przypadku zwrotu towaru, Kupującemu jest zwracana wartość pieniężna odesłanego towaru wynikającego z zamówienia, jednkaże koszty wysyłki pierwotnego zamówienia są przeliczane ponownie i od zwracanej kwoty jest potrącona różnica kosztów wysyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 34000/13 (więcej…)

Kwiecień 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6351

„Sklep endushop.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w opisach produktów i umieszczonych zdjęciach”
Sygnatura akt: XVII AmC 33263/13

Numer wpisu: 6352

„Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu internetowego Meble Idea. Reklamacje w firmie kurierskiej mogą być zgłaszane w przeciagu 5 dni od daty doręczenia przesyłki, po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane”
Sygnatura akt: XVII AmC 198/14 (więcej…)

Marzec 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6281

„W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego pocztą sklep Internetowy Fanshop zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki, jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry”
Sygnatura akt: XVII AmC 2464/14

Numer wpisu: 6282

„Gwarantujemy zwrot zapłaconej kwoty tylko przy kwrocie przez nabywcę paragonu fiskalnego.”
Sygnatura akt: XVII AmC 17594/13 (więcej…)

Luty 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6264

„Reklamacja i zwroty; Reklamacja nie będzie uwzględniona, jeśli produkt:-został zniszczony lub uszkodzony – został nadesłany po upływie 7 dni od daty dostarczenia przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 32021/13

Numer wpisu: 6265

„Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 32020/13 (więcej…)

Styczeń 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6229

„Na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od daty jego zawarcia transakcji”
Sygnatura akt: XVII AmC 31277/13

Numer wpisu: 6231

„W przypadku gdy zamówiony wcześniej produkt będzie nieodpowiedni, Użytkownik ma możliwość wymiany zakupionego towaru w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania. Do każdego złożonego zamówienia można dokonać tylko jednej wymiany (nie można wymieniać w nieskończoność)”.
Sygnatura akt: XVII AmC 12297/13 (więcej…)