Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla konsumentów

Dla konsumentów

dlakonsumentow

Szanowni Konsumenci

Konsumenci są świadomymi swych praw uczestnikami obrotu gospodarczego. I to się chwali. Dobrze bowiem współpracuje się z osobami znającymi swe prawa i obowiązki.

Jednak nawet światli w swej wiedzy Konsumenci, borykają się z problematyką interpretacji regulacji prawnych dotyczących tak newralgicznych zagadnień jak złożenie reklamacji (w jakim terminie, w jakim trybie, z zachowaniem jakiej formy) czy równie problematycznym zagadnieniem skutecznego odstąpienia od umowy.

W tej zakładce podobnie jak w zakładce „dla sklepów” staramy się pokazać nie tylko jak te kwestie reguluje prawo, ale także jak rozwiązywać problemy związane z zastosowaniem właściwych regulacji prawa w praktyce, jak dokonać skutecznego odstąpienia od umowy, jakie prawa ma Konsument zgłaszający reklamację.

Naszym celem jest pokazanie, że praktyka wcale nie musi być tak skomplikowana jak to wynika z regulacji prawnych.

I tu również zachęcamy Konsumentów do zadawania pytań lub poddawania kwestii problematycznych pod rozwagę, poprzez nasz formularz zgłoszeniowy w zakładce „kontakt”.

Zapraszamy do lektury i kontaktu.