Skontaktuj się z nami: 698 146 784

MAJ 2017 r.

Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6953

„Wszystkie sprawy sporne, w związku z zawieranymi w Sklepie Internetowym umowami sprzedaży, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej lub korzystając z mediacji przy pomocy Rzecznika Praw Konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1088/16

Numer wpisu: 6954

„ORIGINAL” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości”
Sygnatura akt: XVII AmC 1653/16

Numer wpisu: 6957

„Zwrotowi i wymianie nie podlega towar, który uległ uszkodzeniu, w trakcie transportu z winy przewoźnika. Klient zobowiązany jest więc do każdorazowego sprawdzenia w obecności kuriera lub listonosza stanu otrzymanego towaru. Należy zwrócić uwagę w szczególności na stan opakowania i taśmy zabezpieczające. W przypadku uszkodzeń fizycznych produktu konieczne jest sporządzenie protokołu szkody przez kuriera i nie przyjmowanie przesyłki. Należy także niezwłocznie zawiadomić obsługę sklepu A la Mode Shop o zaistniałej sytuacji.”
Sygnatura akt: XVII AmC 482/16

Numer wpisu: 6958

„Sklep www.horstsc.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres email oraz hasło użytkownika naszego serwisu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1505/16

Numer wpisu: 6960

„Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą oraz oświadczeniem zwrotu, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zmówionego towaru.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1409/16

Numer wpisu: 6964

„Wraz z towarem znajdującym się na gwarancji i towarem reklamowanym, konieczne przesłanie jest formularza reklamacyjnego (formularz reklamacyjny) oraz dokumentu zakupu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1148/14

Numer wpisu: 6965

„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia”
Sygnatura akt: XVII AmC 1094/16

Numer wpisu: 6966

„Aktualny regulamin publikowany jest pod adresem www.sferapc.pl i Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jego zmiany bez uprzedzenia.”
Sygnatura akt: XVII AmC 832/16

Numer wpisu: 6974

„Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu”
Sygnatura akt: XVII AmC 1195/16

Numer wpisu: 6976

„Przesyłki nie oznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży”
Sygnatura akt: XVII AmC 1772/16

Numer wpisu: 6979

„Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec Sklepu”
Sygnatura akt: XVII AmC 712/16

Numer wpisu: 6982

„Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.cmyk.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy.”
Sygnatura akt: XVII AmC 206/16

Numer wpisu: 6986

„Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży.”
Sygnatura akt: XVII AmC 169/16

Numer wpisu: 6987

„Koszt przesyłki do Klienta i koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlegają zwrotowi. Koszty te zawsze pokrywa Kupujący.”
Sygnatura akt: XVII AmC 594/16

Numer wpisu: 6988

„W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinie wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę”
Sygnatura akt: XVII AmC 1192/16

Numer wpisu: 6989

„CrazyToys.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia”
Sygnatura akt: XVII AmC 746/16

Numer wpisu: 6990

 „Spory pomiędzy Klientem, a spółką McArthur, wynikające ze złożonego zamówienia lub dokonanej transakcji będą rozpatrywane przez sąd rejonowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, właściwy dla siedziby sprzedawcy.”
Sygnatura akt: XVII AmC 218/16Dodaj opinię