Skontaktuj się z nami: 698 146 784

LISTOPAD 2016 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6675

„Przed wysyłką towaru należy dokonać zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej serwis@idealpc.com.pl lub telefonicznie celem nadania numeru reklamacyjnego RMA. Numer ten należy umieścić w widocznym miejscu na paczce. Przesyłki bez numeru mogą być nieodebrane”
Sygnatura akt: XVII AmC 978/16

Numer wpisu: 6676

„Podmiot prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.”
Sygnatura akt: XVII AmC 517/16

Numer wpisu: 6677

„Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zagubienie przesyłki wynikające ze strony kuriera lub Poczty Polskiej.”
Sygnatura akt: XVII AmC 78/16

Numer wpisu: 6678

„Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.”
Sygnatura akt: XVII AmC 427/16

Numer wpisu: 6679

„Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Kupującego zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”
Sygnatura akt: XVII AmC 2147/14

Numer wpisu: 6680

„W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru sklep zwraca klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia”
Sygnatura akt: XVII AmC 701/16

Numer wpisu: 6681

„Sklep internetowy jbpartner.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres email oraz hasło użytkownika naszego serwisu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 850/16

Numer wpisu: 6682

„Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany do rozpakowania przesyłki w celu sprawdzenia stanu i kompletności jej zawartości w obecności kuriera firmy przewozowej lub na poczcie. W razie stwierdzenia braku lub uszkodzenia, należy sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru. Protokół szkody będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.”
Sygnatura akt: XVII AmC 967/16

Numer wpisu: 6683

„Sklep nie uwzględnia reklamacji wynikłych z uszkodzeń produktu podczas transportu. Sklep dokłada wszelkich starań, aby paczka była dobrze zabezpieczona. Wszelkie reklamacje tego typu należy kierować do Poczty Polskiej lub Kuriera – w zależności od wybranego sposobu dostawy paczki.”
Sygnatura akt: XVII AmC 20276/13

Numer wpisu: 6684

„Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą”; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu”
Sygnatura akt: XVII AmC 13928/12

Numer wpisu: 6685

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.”
Sygnatura akt: XVII AmC 40438/13

Numer wpisu: 6687

„Zawartość paczki musi być sprawdzona przy kurierze – prosimy odebrać paczkę i w obecności kuriera sprawdzić czy zawartość zgadza się z otrzymaną fakturą oraz czy towary wewnątrz nie są uszkodzone. W przypadku zaistnienia jednego z w/w należy natychmiast spisać protokół, posługując się nazewnictwem z faktury i niezwłocznie poinformować sklep o zaistniałej sytuacji. Nie ma możliwości późniejszego spisania protokołu, tylko protokół kuriera jest podstawą do otrzymania odszkodowania. W razie niedopełnienia w/w czynności sklep nie przyjmuje reklamacji.”
Sygnatura akt: XVII AmC 27584/13

Numer wpisu: 6689

„W przypadku korzystania z wyżej wymienionego prawa zwracany towar należy odesłać na własny koszt włącznie z ubezpieczeniem przesyłki na adres ZUHIP Sp. z o.o., 62-731 Przykona, Olszówka 4C (…) Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy: a/ Z kompletną jego zawartością zgodną ze stanem w chwili nabycia, b/ Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone bez jakichkolwiek śladów ich użytkowania”.
Sygnatura akt: XVII AmC 869/16

Numer wpisu: 6693

„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionych produktów. Pieniądze zostaną oddane, zgodnie z powyższą ustawą, w ciągu 14 dni roboczych, wyłącznie na konto wskazane przez Klienta.”
Sygnatura akt: XVII AmC 20833/13

Numer wpisu: 6694

„Bulwarshop zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.”
Sygnatura akt: XVII AmC 2386/14

Numer wpisu: 6695

„Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą.”
Sygnatura akt: XVII AmC 11049/12

Numer wpisu: 6696

„W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.”
Sygnatura akt: XVII AmC 546/16

Numer wpisu: 6698

„Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1049/16

Numer wpisu: 6699

„Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu”
Sygnatura akt: XVII AmC 2637/14

Numer wpisu: 6700

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłek, powstałe podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie protokołu szkody sporządzonego w dniu odbioru przesyłki. Protokół powinien być podpisany przez kuriera (dostawcę) i Klienta.”
Sygnatura akt: XVII AmC 452/16Dodaj opinię