Paragon podstawą reklamacji? - UczciwySklep - katalog zaufanych sklepów internetowych - UczciwySklep – katalog zaufanych sklepów internetowych

Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla sklepów

Paragon podstawą reklamacji?

W przypadku reklamacji towaru wielu sprzedawców internetowych wymaga od kupujących załączenia paragon lub faktury VAT do reklamowanego towaru. Niektórzy nawet uzależniają rozpatrzenie reklamacji od posiadania paragonu.

Konsument reklamując towar z tytułu rękojmi czy też na podstawie udzielonej mu gwarancji musi jedynie wykazać fakt zawarcia umowy sprzedaży u danego sprzedawcy. Może to zrobić na wiele sposobów np. przedstawiając wyciąg z rachunku bankowego czy karty kredytowej przy pomocy, której dokonał płatności za towar. Jeżeli konsument otrzymał wraz z towarem kartę gwarancyjną może ona stanowić potwierdzenie zawartej umowy z sprzedawcą.

Proszę pamiętać, że zapisy uzależniające rozpatrzenie reklamacji od przedstawienia paragonu, jakie zawarte są w wielu regulaminach stanowią niedozwoloną klauzulę umowną.

Poniżej przykładowe postanowienia uznane za klauzule niedozwolone, jakich należy unikać:

Numer wpisu: 2685, data wpisu: 2 listopad 2011 r., sygn. akt: XVII AmC 70/11

„Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu”

Numer wpisu: 4242, data wpisu: 13 luty 2013 r., sygn. akt: XVII AmC 3998/12

„Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT)”.

Numer wpisu: 5724, data wpisu: 11 listopad 2014 r., sygn. akt: XVII AmC 8833/13

„Do zwracanego towaru powinien zostać dołączony dowód zakupu + poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny”.

W wyroku z dnia 19 listopada 2012 r. sygn. akt XVII AmC 3998/12 Sąd uznał, iż Konsument w procesie może dochodzić swojego uprawnienia przy zastosowaniu również innych środków dowodzenia o których mowa w przepisach kodeksu postępowania cywilnego (przesłuchanie świadków, zeznania stron, dokumenty w postaci przelewów z rachunku bankowego konsumenta, księgi rachunkowe przedsiębiorcy).”.

Zdaniem Sądu, „W tym zakresie kwestionowane postanowienie jest abuzywne, ponieważ zmusza konsumenta w celu realizacji swojego uprawnienia do przedkładania określonych dowodów, aby przedsiębiorca ustosunkował się do jego żądania pomimo, że ustawodawca takiego obowiązku nie nałożył, tym samym gdyby przedmiotowego postanowienia we wzorcu nie było, konsument były w korzystniejszym dla siebie położeniu.” (sygn. akt XVII AmC 3998/12).

Pamiętajmy, iż na konsumencie ciąży obowiązek wykazania zawarcia umowy sprzedaży jednak sprzedawca nie może ograniczać w tym zakresie dopuszczalnych dowodów.