Skontaktuj się z nami: 698 146 784

MARZEC 2017 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6897

„Jednocześnie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zarejestrowania takiego zdarzenia, w celu wyjaśnienia sprawy, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i kontaktu telefonicznego z pracownikiem firmy EXTREME HOBBY, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 2729/14

Numer wpisu: 6898

„Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, należy odesłać go na adres wskazany powyżej nie później niż w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.”
Sygnatura akt: XVII AmC 2728/14

Numer wpisu: 6899

„Jednak tylko wtedy, gdy produkt jest pełnowartościowy, czyli nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.”
Sygnatura akt: XVII AmC 2640/14

Numer wpisu: 6900

„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadku budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia”
Sygnatura akt: XVII AmC 1529/16

Numer wpisu: 6903

„Podstawą przyjęcia zwrotu jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub FV)”
Sygnatura akt: XVII AmC 1361/16

Numer wpisu: 6904

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby ceramika centrum.pl.”
Sygnatura akt: XVII AmC 732/16

Numer wpisu: 6905

„Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego – to jest w Koszalinie”
Sygnatura akt: XVII AmC 486/15

Numer wpisu: 6906

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego.”
Sygnatura akt: XVII AmC 414/16

Numer wpisu: 6907

„Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1753/16

Numer wpisu: 6908

„Odsyłany towar nie może być używany (nie może nosić najmniejszych śladów uzywania- ocenia to sklep) i musi posiadać wszystkie oryginalne metki, opakowania, a także fakturę VAT lub, jeżeli nie została wystawiona faktura VAT, oryginalny paragon fiskalny”
Sygnatura akt: XVII AmC 1768/16

Numer wpisu: 6911

„Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy produkt nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletność w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu Reklamacji”
Sygnatura akt: XVII AmC 1025/16

Numer wpisu: 6913

„Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie ujawniona w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody potwierdzonego przez pracownika firmy kurierskiej lub pracownika poczty.”
Sygnatura akt: XVII AmC 134/16

Numer wpisu: 6915

jakichkolwiek śladów używania), -oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu, -nie zniszczonego w inny sposób, -nie pozbawionego metek, zarówno wewnętrznych, jak i dołączonych do produktu, – kompletnego tj. zawierającego wszystkie elementy w tym zapasowe guziki, zamki etc. o ile takie zostały do produktu dołączone”
Sygnatura akt: XVII AmC 241/16

Numer wpisu: 6917

„Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (przed wysłaniem towar jest szczegółowo sprawdzony przez fachowca oraz dokładnie zabezpieczony, aby dostarczyć go w idealnym stanie).”
Sygnatura akt: XVII AmC 1352/16

Numer wpisu: 6919

„…Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru (nie zwracamy pieniędzy za koszt przesyłki). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu”
Sygnatura akt: XVII AmC 1235/16

Numer wpisu: 6923

„Termin, w którym Klientowi przysługuje prawo do reklamacji produktu wynosi 30 dni od momentu odebrania towaru.”
Sygnatura akt: XVII AmC 590/16

Numer wpisu: 6924

„Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w dniu otrzymania przesyłki w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego na druku firmy transportowej oraz przesłanie protokołu na adres sklepu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1784/16

Numer wpisu: 6925

„Mimo dolożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.”
Sygnatura akt: XVII AmC 242/16

Numer wpisu: 6926

„Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1732/16

Numer wpisu: 6930

„Sklep domitp.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.”
Sygnatura akt: XVII AmC 943/16

Numer wpisu: 6933

„Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne oferowanych produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub ich zmianę przez producenta, przed zakupem prosimy każdorazowo sprawdzić parametry danego produktu na oficjalnej stronie producenta lub w oficjalnym katalogu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 186/16

Numer wpisu: 6937

„Ewentualne spory w zakresie stosunków, wyszczególnionych w Regulaminie, poddawane są przez strony do rozstrzygnięcia sądu powszechnego, właściwego dla miasta, w którym znajduje się siedziba Sprzedającego.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1518/16

Numer wpisu: 6938

„Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury”
Sygnatura akt: XVII AmC 2765/14Dodaj opinię