Skontaktuj się z nami: 698 146 784

LUTY 2017 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6860

„Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzeń niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu podpisanego przez odbiorcę (Kupującego) i dostawcę przesyłki.”
Sygnatura akt: XVII AmC 642/16

Numer wpisu: 6861

„GoDog zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Klientów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.go-dog.pl
Sygnatura akt: XVII AmC 924/16

Numer wpisu: 6862

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych dostarczonego towaru, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w przypadku ich zgłoszenia przez Nabywcę przy odbiorze towaru od kuriera, wraz z wypełnionym protokołem szkody. Odbiorca przesyłki winien dokładnie opisać wadę przesyłki w protokole”
Sygnatura akt: XVII AmC 1253/16

Numer wpisu: 6866

„SportowyRaj.pl nie ponosi odpowiedzialności z powodu nieterminowego dostarczenia przesyłek”
Sygnatura akt: XVII AmC 1631/16

Numer wpisu: 6867

„Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją regulaminu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1669/16

Numer wpisu: 6868

„Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub FV)”
Sygnatura akt: XVII AmC 1480/16

Numer wpisu: 6869

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy”
Sygnatura akt: XVII AmC 32144/13

Numer wpisu: 6870

„W przypadku, gdy zwracany towar został wysłany na nasz koszt (przesyłka gratis lub inna promocja), kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszt wysyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 2166/14

Numer wpisu: 6871

„W przeciwnym razie Firma Betty Beauty™ zastrzega sobie prawo do nałożenia na Klienta kary w wysokości 500 zł oraz przeniesienie wierzytelności na firmę windykacyjną wskazaną przez firmę Betty Beauty™”
Sygnatura akt: XVII AmC 21290/13

Numer wpisu: 6872

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej i ewentualne wydłużenie czasu dostawy, a także za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy od przewoźnika”
Sygnatura akt: XVII AmC 1198/16

Numer wpisu: 6874

„Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.”
Sygnatura akt: XVII AmC 941/16

Numer wpisu: 6877

„Zwracany towar nie może nosić śladów użycia lub być uszkodzony”
Sygnatura akt: XVII AmC 1406/16

Numer wpisu: 6878

„Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.colway-sklep.com
Sygnatura akt: XVII AmC 1376/16

Numer wpisu: 6879

„Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w przypadku zamówień, w których koszt dostawy był po stronie sklepu-zostawiamy sobie prawo do potrącenia wartości kosztów transportu do klienta z oddawanej kwoty”
Sygnatura akt: XVII AmC 1362/16

Numer wpisu: 6880

„Koszty transportu towaru nie podlega zwrotowi”
Sygnatura akt: XVII AmC 1091/16

Numer wpisu: 6881

„Podpisany przez Kupującego i kuriera protokół jest niezwykle ważnym dokumentem, gdyż stanowi podstawowy warunek umożliwiający dochodzenie przez Kupującego od Sprzedającego, a także Sprzedającego od Kuriera roszczeń wynikających z uszkodzeń lub niekompletnej przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 1497/16

Numer wpisu: 6883

„Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez zwrot towaru – przesyłka nie może być rozpakowana.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1517/16

Numer wpisu: 6884

„Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin”
Sygnatura akt: XVII AmC 1730/16

Numer wpisu: 6887

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1201/16

Numer wpisu: 6888

„Firma FilipTiM nie jest odpowiedzialna za czas dostawy towarów przez przewoźnika oraz za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy”
Sygnatura akt: XVII AmC 846/16

Numer wpisu: 6889

„Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności firmy kurierskiej protokołu reklamacji.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1582/16

Numer wpisu: 6892

„Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z paragonem lub z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnionym formularzem zwrotu..”
Sygnatura akt: XVII AmC 1364/16

Numer wpisu: 6893

„Sklep zabawki.pl zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyn”
Sygnatura akt: XVII AmC 1559/16

Numer wpisu: 6894

„Nie odbieramy żadnych przesyłek bez NR Serwisowego RMA i Pobraniowych!”
Sygnatura akt: XVII AmC 31320/13

Numer wpisu: 6895

„Wraz z zwracanym towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1625/16

Numer wpisu: 6896

„Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu przez Kupującego.”
Sygnatura akt: XVII AmC 303/16Dodaj opinię